Słownik

Słownik Addico Trainers to przewodnik po hasłach, którymi posługuje się współczesny biznes i które są również integralną częścią naszej działalności. Z niektórymi spotykacie się na co dzień, z częścią z nich okazjonalnie, a jeszcze inne pozostają do odkrycia. Zależy nam, by słownik był miejscem chętnie przez Was odwiedzanym, będącym nośnikiem przydatnej wiedzy czy też porządkującym ją. Zapraszamy do wspólnego redagowania słownika - zgłaszajcie nam wszystkie nurtujące Was pojęcia, a my regularnie będziemy je rozwikływać.

BPO - Business Process Outsourcing

polega na zlecaniu części zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa osobom lub organizacjom z zewnątrz. Organizacje mogą wówczas skoncentrować się na prowadzeniu działalności biznesowej i rozwoju. Przykłady zadań oddelegowanych na zewnątrz: księgowość, IT, optymalizacja procesów, procesy rekrutacyjne, marketing.

Coach

odwołuje się do naszych własnych zdolności (zasobów). Działa na rzecz odkrycia i wydobycia z nas potencjału, ale poprzez inspirowanie, słuchanie, a nie wydawanie instrukcji. Wszystkie decyzje podejmujemy sami, a coach jedynie delikatnie nas naprowadza, np. zadając pytania. Odwołuje się do naszej strefy psychologicznej i jest dobrowolny.

Employee Advocacy

promowanie danej firmy przez jej pracowników, czyli pracownicy są rzecznikami firmy. Treści, które pracownicy udostępniają na swoich profilach w mediach społecznościowych, cechują się dużo wyższym potencjałem od przekazów dostarczanych przez zewnętrzną agencję lub biuro prasowe.

Moderator

jego rola przypomina mediatora. Podczas warsztatu, spotkania czy sesji pełni funkcję przewodniczącego, tak prowadząc rozmowę, by zmierzała do określonego celu. Nie unika pytań, wtrąceń oddziałujących na refleksje i wnioski uczestników.

SSC - Shared Service Center

centrum usług wspólnych. W takim układzie firma lub inna instytucja tworzy jeden dział, który obsługuje kilka jednostek w obrębie np. miasta lub kraju. Takie rozwiązanie pozwala na lepszą kontrolę kilku aspektów działalności instytucji.

Outplacement

program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. Outplacement można tłumaczyć jako „przemieszczenie” zwalnianej osoby z jednej firmy do drugiej. Idealna sytuacja następuje wówczas, kiedy pracownik znajduje nowe miejsce zatrudniania przed upływem terminu wypowiedzenia i ani przez chwilę nie pozostaje bezrobotny. Obecnie outplacement pojmuje się znacznie szerzej jako zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z firmy. Konsultant ds. outplacementu pomaga przedsiębiorstwu w przeprowadzeniu redukcji personelu w jak najmniej konfliktowy sposób.

Trener

osoba wykwalifikowana w określonej branży. Daje wskazówki, uczy pewnych zachowań, wpaja konkretne umiejętności, ale także kompetencje miękkie oraz sposoby ich wykorzystania w praktyce. Celem jego pracy jest podniesienie wydajności i skuteczności pracy uczestników szkolenia. Poszukuje mocnych stron kursantów, które posłużą do rozwoju zawodowego i osobistego.

Facylitator

osoba, która organizuje sposób pracy nad określoną kwestią (zagadnieniem). Założeniem facylitacji jest ułatwienie, czy też pomoc grupom w znalezieniu odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie.Przedstawia zespołowi taki sposób pracy, który pozwala wyeliminować przeszkody utrudniające bądź uniemożliwiające osiągnięcie porozumienia służącego realizacji wyznaczonych celów. Facylitator działa w tle grupy, słuchając, podpowiadając, przypominając o zasadach i ustaleniach, a jak zajdzie potrzeba - interweniując, ale zostawiając grupie pewną swobodę w wykorzystywaniu wszystkich wskazówek. Facylitator jest nieodzowny, kiedy w firmie jest świadomość, że trzeba podjąć jakieś działanie, ale albo nie wiadomo, jakie, albo ścierają się różne wizje wdrożenia działania. Facylitatora odróżniamy od trenera i moderatora.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?