Słownik

Słownik Addico Trainers to przewodnik po hasłach, którymi posługuje się współczesny biznes i które są również integralną częścią naszej działalności. Z niektórymi spotykacie się na co dzień, z częścią z nich okazjonalnie, a jeszcze inne pozostają do odkrycia. Zależy nam, by słownik był miejscem chętnie przez Was odwiedzanym, będącym nośnikiem przydatnej wiedzy czy też porządkującym ją. Zapraszamy do wspólnego redagowania słownika - zgłaszajcie nam wszystkie nurtujące Was pojęcia, a my regularnie będziemy je rozwikływać.

Coach

odwołuje się do naszych własnych zdolności (zasobów). Działa na rzecz odkrycia i wydobycia z nas potencjału, ale poprzez inspirowanie, słuchanie, a nie wydawanie instrukcji. Wszystkie decyzje podejmujemy sami, a coach jedynie delikatnie nas naprowadza, np. zadając pytania. Odwołuje się do naszej strefy psychologicznej i jest dobrowolny.

Facylitator

osoba, która organizuje sposób pracy nad określoną kwestią (zagadnieniem). Założeniem facylitacji jest ułatwienie, czy też pomoc grupom w znalezieniu odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie.Przedstawia zespołowi taki sposób pracy, który pozwala wyeliminować przeszkody utrudniające bądź uniemożliwiające osiągnięcie porozumienia służącego realizacji wyznaczonych celów. Facylitator działa w tle grupy, słuchając, podpowiadając, przypominając o zasadach i ustaleniach, a jak zajdzie potrzeba - interweniując, ale zostawiając grupie pewną swobodę w wykorzystywaniu wszystkich wskazówek. Facylitator jest nieodzowny, kiedy w firmie jest świadomość, że trzeba podjąć jakieś działanie, ale albo nie wiadomo, jakie, albo ścierają się różne wizje wdrożenia działania. Facylitatora odróżniamy od trenera i moderatora.

Moderator

jego rola przypomina mediatora. Podczas warsztatu, spotkania czy sesji pełni funkcję przewodniczącego, tak prowadząc rozmowę, by zmierzała do określonego celu. Nie unika pytań, wtrąceń oddziałujących na refleksje i wnioski uczestników.

Outplacement

program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. Outplacement można tłumaczyć jako „przemieszczenie” zwalnianej osoby z jednej firmy do drugiej. Idealna sytuacja następuje wówczas, kiedy pracownik znajduje nowe miejsce zatrudniania przed upływem terminu wypowiedzenia i ani przez chwilę nie pozostaje bezrobotny. Obecnie outplacement pojmuje się znacznie szerzej jako zarządzanie procesem odchodzenia pracowników z firmy. Konsultant ds. outplacementu pomaga przedsiębiorstwu w przeprowadzeniu redukcji personelu w jak najmniej konfliktowy sposób.

Trener

osoba wykwalifikowana w określonej branży. Daje wskazówki, uczy pewnych zachowań, wpaja konkretne umiejętności, ale także kompetencje miękkie oraz sposoby ich wykorzystania w praktyce. Celem jego pracy jest podniesienie wydajności i skuteczności pracy uczestników szkolenia. Poszukuje mocnych stron kursantów, które posłużą do rozwoju zawodowego i osobistego.